Servicii Sociale în județul Hunedoara

1.Centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi

Date de contact:
Adresa: B-dul 1848, nr. 23, Hunedoara, judeţul Hunedoara
Telelefon/Fax: 0254/712867
Persoană de contact : Crainic Raluca

Servicii:
Copii cu dizabilități:
– evaluare și recomandări medicale,
– recuperare neuromotorie,
– psihoterapie și consiliere psihologică,
– asistenţă socială – informare, consiliere și suport,
– psihomotricitate,
– recuperare psihopedagogică,
– recuperarea logopedică,
– orientare şcolară şi profesională,
– educare pentru părinţi/reprezentanţi legali.
 2.Centrul de plasament pentru copilul cu handicap

Date de contact:
Adresa: Str. Ştrandului nr. 8 A, Hunedoara, județul Hunedoara
Telefon: 0254-748444
Persoană de contact : Brutaru Carmen Adriana
Servicii:
-Copii şi tineri cu dizabilităţi
-Asistenţă medicală de specialitate, terapie, recuperare, suport emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării socio-profesionale a copiilor /tinerilor. 3.Centrul specializat pentru copilul cu dizabilităţi

Date de contact:
Adresa: B-dul 1848, nr. 23, Hunedoara, județul Hunedoara
Telefon: 0254-712867
Persoană de contact : Crainic Raluca
Servicii:
-copilul cu dizabilități;
-îngrijire, asistenţă medicală de specialitate, terapie, recuperare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; evaluare și reevaluarea, consiliere și sprijin.


4.Servicii de recuperare pentru copiii şi adulţii cu handicap

Date de contact:
Adresă: Str. Gheorghe Bariţiu, nr. 21, Deva, județul Hunedoara
Telefon: 0254/213940 
Fax: 0254/216840
Persoană de contact : Vărlan Cosmin
Servicii:
-copii și adulti cu dizabilităţi;
-activităţile de recuperare desfăşurate în cadrul centrului sunt diversificate, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor, iar metodologia de lucru este adecvată şi adaptată tipului de dizabilitate.5.Serviciul evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap

Date de contact:
Adresă: Aleea Romanilor, nr.7, Deva, județul Hunedoara.
Telefon: 0254/219451 
Fax: 0254/215784
E-mail : dass_29@ymail.com
Persoană de contact : Buda Marina
Adulți cu dizabilități
Servicii:
-serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (S.E.C.) este un serviciu specializat6.Centrul cu profil ocupaţional pentru persoanele cu dizabilități

Date de contact:
Adresa: Strada Hans Spalinger, nr. 4, Sat Simeria Veche, județul Hunedoara
Telefon, Fax./0254 262230
Persoane de contact: Marinescu Elena
Servicii:
-adultul cu dizabilități;
-asigură dezvoltarea abilităţilor profesionale ale beneficiarilor, persoane adulte cu dizabilităţi, prin activităţi ocupaţionale şi lucrative cu scopul de a atinge un nivel de performanţă compatibil cu integrarea socio – profesională.