Conferința de presă pentru lansarea proiectului ”Colaborare pentru managementul bolilor rare – ColaboRARE”

În perioada martie 2015 – aprilie 2016, Alianța Națională pentru Boli Rare România, implementează proiectul ”Colaborare pentru managementul bolilor rare – ColaboRARE”. finanțat în cadrul  Apelului pentru Cereri de finanțare – Runda 2, în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), Fondul ONG, Componenta 5. DEZVOLTAREA CAPACIĂȚII ONG-urilor. REȚELE ȘI COALIȚII, Subcomponenta 5.1.- Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri.