Servicii Sociale în județul Tulcea

DGASPC (tl)

Date de contact:

Centru specializat pentru copii cu dizabilitati
Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
Centru de ingrijire si asistenta sociala
Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu


Persoana de contact: Director Executiv Badulescu Dumitra

Telefon: 0240/517.455

Beneficiari: copii si adulti

Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea (tl)

Date de contact:

Persoana de contact: Director Zibileanu Stefana

Telefon: 0240/513641

Beneficiari: Grupuri

Servicii: Asistenta Persoane cu Handicap

Consiliul Local Vacareni (tl)

Date de contact:

Persoana de contact: primar Gherghisan Sterian

Beneficiari: Copii 7-16 ani , Tineri 18-26 , Adulti

Servicii: Asistenta si Suport pentru Persoanele cu Handicap