Servicii Sociale în județul Galați

Asociatia persoanelor cu handicap sporting club (gl)

Date de contact:

Persoana de contact: Presedinte Cristea Vasile
Telefon: 0236/468685

Beneficiari: Adulti

Servicii: Centru de zi si sanatate acces

Centrul Medico Social Pechea (Gl)

Date de contact:


Telefon: 0236/823605


Beneficiari: Adulti

Asociatia Societatea Nationala De Cruce Rosie Filiala Galati (Gl) Centrul De Pregatire a Persoanelor cu Handicap Pentru O Viata Independenta Sansa

Date de contact:


Telefon: 0236/413645


Beneficiari: Adulti

DGASPC Galati Centrul de recuperare si reabilitare pentru personae adulte cu handicap nr 1

Date de contact:

str M.Sadoveanu, nr 10, Galati

Tel.0236/410698

e-mail:crrph_nr1@dgaspcgalati.ro

Servicii:
-Persoane cu handicap neuro-psiho-motor
-Gazduire, ingrijire si asistenta medicala, socializare, kinetoterapie si senzoterapie

DGASPC Galati Centrul de recuperare si reabilitare pentru personae adulte cu handicap nr 2

Date de contact:

Bld. Dunarea, nr 7 Galati

Tel. 0263440025

e-mail: crrph_nr2@dgaspcgalati.ro

Beneficiari:
-Persoane cu handicap neuro-psiho-motor de tip retard mental sever
-Gazduire, ingrijire si asistenta medicala, socializare, kinetoterapie si senzoterapie

Locuinta protejata nr. Catalina

Date de contact:

Str. 8 Martie, nr 23, Galati

Tel. 0236479005

e-mail: locuinta_catalina@dgaspcgalati.ro

Servicii:

Gazduire, ingrijire si asistenta medicala, socializare, consiliere psihologica si sprijin pentru o viata independenta

Centrul de pregatire pentru o viata independent Elena Targu Bujor

Date de contact:

Str. Victoriei, nr. 5A, oras Targu Bujor, jud. Galati

Tel. 0236-340055

email: centrul_elena@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Persoane adulte cu dizabilitati

-Gazduire, ingrijire si asistenta medicala, socializare, consiliere psihologica si sprijin pentru o viata independenta

Centrul de pregatire pentru o viata independenta Dragos

Date de contact:

Str. Traian, nr. 203- parter, Galati

Tel. 0236-414870

email: centrul_dragos@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Persoane adulte cu dizabilitati

-Gazduire, ingrijire si asistenta medicala, socializare, consiliere psihologica si sprijin pentru o viata independent

Centrul de zi pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu handicap

Date de contact:

Str. Brailei, nr. 138B, Galati

Tel. 0236-311086, interior 141

email: centruldezi_socioprof_adulte@dgaspcgalati.ro

Beneficiari:

-Persoane adulte cu handicap provenite din familie cat si din mediul institutional
-Servicii de zi de integrare socio-profesionala, informare juridica, consiliere sociala, indrumare si sprijin pentru integrare pe piata muncii.

Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte ,,Luceafarul”

Centul de zi pentru personae adulte cu handicap de tip Alzheimer

Date de contact:

Bdul Dunarea, nr. 7, paeter, Galati

Tel. 0236-412731

email: centruldezi_alzheimer@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer
-Consiliere sociala; support emotional si consiliere psihologica pentru beneficiary si apartinatori; socializare si petrecerea timpului liber; informare cu privire la bunele practice de asistare a beneficiarului cu boala Alzheimer, terapie ocupationala, activitati de training mental.

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap Pentru Voi

Date de contact:

Str. Brailei, nr.138B, Galati

Tel. 0236-311086, interior 142

email: centruldezi_pentruvoi@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Persoane adulte cu handicap, detinatoare de certificate de incadrare in grad de handicap sau potentiale persoane cu handicap, beneficiare ale Legii 448/2006
-Servicii de zi de informare si consiliere sociala; servicii de consiliere vocationala, servicii de evaluare si consiliere vocationala, servicii de evaluare si consiliere psihologica.

Centrul de plasament nr. 3

Date de contact:

Str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 12, Galati

Tel. 0236-410332

email: centrul_cp3@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii cu handicap grav separati, temporar sau definitive, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de serviciu
-Servicii rezidenta; ingrijire; asistenta medicala; activitati instructiv-educative; recuperare si reabilitare; consiliere psihologica; socializare.

Centrul de asistenta pentrul copilul cu cerinte educative speciale Galati

Date de contact:

Str. Blaj, nr, 11, Galati

Tel. 0236-312490

email: asis_cerinteeducative@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii cu handicap mental separati, temporar sau definitive, de parintii lor, scolarizati in institutii speciale de invatamant
-Servicii de rezidenta; ingrijire; asistenta medicala; activitati instructiv-educative de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta

Centrul de asistenta pentrul copilul cu cerinte educative speciale Galati

Date de contact:

Str. Blaj, nr, 11, Galati

Tel. 0236-312490

email: asis_cerinteeducative@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii cu handicap mental separati, temporar sau definitive, de parintii lor, scolarizati in institutii speciale de invatamant
-Servicii de rezidenta; ingrijire; asistenta medicala; activitati instructiv-educative de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta

Centrul de asistenta pentrul copilul cu cerinte educative speciale Tecuci

Date de contact: Str. Aleea Strandului, nr. 6, Tecuci, Galati Tel. 0236/312490 Email: complex_servicii_tecuci@dgaspcgalati.ro Servicii: -Copii/tineri cu handicap mental separati, temporar sau definitive, de parintii lor, scolarizati in institutii speciale de invatamant
-Servicii de rezidenta; ingrijire; asistenta medicala; activitati instructiv-educative de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta

Centrul de asistenta pentrul copilul cu deficient neuromotorii Tecuci

Date de contact:

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 75, Tecuci, Galati

Tel. 0236/820107

Email: complex_servicii_tecuci@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii cu handicap grav separate, temporar sau definitive, de parintii lor,
-Copii cu handicap care beneficiaza de o masura de protective speciala
-Servicii rezidenta; ingrijire si asistenta medicala, activitati instructive- educative; recuperare si reabilitare; consiliere psihologica; socializare

Casa de tip familial “Aurora”

Date de contact:

Bdul. Siderurgistilor, nr. 44, Bl. M5b, Sc. 3, Parter, Galati

Tel: 0236/327034

Email: comp_casenr1@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii/tineri cu handicap, separate, temporar sau definitive, de parintii lor
-Servicii de rezistenta, de reabilitare sociala, consiliere psihologica, activitati educative formale si non formale, asistenta medicala, activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta

Casa “Speranta”

Date de contact:

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 119, Bl. A2, sc. 3, Parter, Ap. 41, Tecuci, Galati

Tel: 0236/819979

Email: complex_servicii_tecuci@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii/tineri cu handicap, separate, temporar sau definitive, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului/plasamentului in regim de urgenta in acest tip de serviciu
-Servicii de rezistenta, de reabilitare sociala, consiliere psihologica, activitati educative formale si non formale, asistenta medicala, activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta

Centrul de reabilitare si reintegrare sociala a copilului cu handicap- Casa David Austin Munteni

Date de contact:

Judetul Galati, Comuna Munteni

Tel: 0236/832059

Email: casa_davidaustin@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii/tineri cu handicap mental scolarizati in unitati de invatamant special separate, temporar sau definitive, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului in acest tip de serviciu
-Servicii de tip residential; servicii de reabilitare si recuperare, consiliere psihologica, asistenta medicala si ingrijire

Centrul de zi Tecuci

Date de contact:

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 75, Tecuci, Galati

Tel: 0236/820107

Email: complex_servicii_tecuci@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii cu handicap care beneficiaza de o masura de protective speciala/ sunt in risc de separare de familie
-Servicii in regim de zi, servicii de recuperare si reabilitare sociala, activitati educationale, socializare si petrecere a timpului liber

Centrul de consiliere si asistenta pentru persoane cu tulburari de spectru autist

Date de contact:

Av. Mircea Zorileanu, nr. 12, Galati

Tel: 0236/490295

Email: casa@dgaspcgalati.ro

Servicii:

-Copii cu tulburari de spectru autist si parintii acestora
-Servicii de zi pentru copii cu tulburari de spectru autist si pentru parintii acestora: terapie comportamentala de tip ABBA, servicii de consiliere si suport pentru parinti cu copii cu tulburari de spectru autist