Servicii Sociale în județul Dâmbovița

DGASPC – Centrul de ingrijire si asistenta Pucioasa

Date de contact:

Adresa: Pucioasa, str. Radu Cosmin, nr. 22

Te: 0245762315

dgaspcdb@yahoo.com;   dgaspcdb@gmail.com

Beneficiari: persoane varstnice cu dizabilitati Centrul rezidential ofera servicii de gazduire si ingrijire persoanelor varstnice cu dizabilitati

Servicii oferite: – gazduire pe o perioada nedeterminata – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei) – ingrijire medicala – kinetoterapie – consiliere sociala – consiliere psihologica – psihoterapie – recuperare medicala

 

DGASPC – Centrul de servicii comunitare “ Sfantul Andrei” Gura Ocnitei (locuinte protejate)

Date de contact:

Adresa: Com. Gura Ocnitei str. Principala nr. 204

Tel: 0245673340

dgaspcdb@yahoo.com dgaspcdb@gmail.com csgo_dgaspcdb@yahoo.com

Beneficiari:adulti cu dizabilitati

Centrul rezidential ofera servicii de gazduire si ingrijire de tip familial persoanelor adulte cu dizabilitati

Servicii oferite: – gazduire pe o perioada nedeterminata – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei) – servicii de recuperare si reabilitare – consiliere psihologica – consiliere sociala

 

DGASPC – Centrul de servicii comunitare “ Sfantul Andrei” Gura Ocnitei (centru de zi ,,Anca”)

Date de contact:

Adresa:Com. Gura Ocnitei str. Principala nr. 204

Tel: 0245673340

dgaspcdb@yahoo.com;  dgaspcdb@gmail.com;  csgo_dgaspcdb@yahoo.com

Beneficiari:persoane adulte cu dizabilitati de pe raza localitatii Gura Ocnitei si beneficiarii serviciului locuinte protejate

Centrul de zi ofera servicii sociale (consiliere, recuperare, activitati de petrecere a timpului liber, activitati de socializare)

Servicii oferite: – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive – activitati de petrecere a timpului liber – activitati de socializare – servicii de recuperare si reabilitare – consiliere psihologica – consiliere sociala

 

DGASPC – Centrul de servicii comunitare “ Floarea Sperantei” Pucioasa (locuinte protejate)

Date de contact:

Adresa: Pucioasa, str. Independentei, nr.15

Telefon: 0245761141

dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; cscpuc@yahoo.com

Beneficiari: adulti cu dizabilitati

Centrul rezidential ofera servicii de gazduire si ingrijire de tip familial persoanelor adulte cu dizabilitati

Servicii oferite: – gazduire pe o perioada nedeterminata – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei) – servicii de recuperare si reabilitare – consiliere psihologica – consiliere sociala

 

 

DGASPC – Centrul de servicii comunitare “ Floarea Sperantei” Pucioasa (centru de zi)

Date de contact:

Adresa: Pucioasa, str. Independentei, nr.15

Telefon: 0245761141

dgaspcdb@yahoo.com;  dgaspcdb@gmail.com;  cscpuc@yahoo.com

Beneficiari:persoane adulte cu dizabilitati de pe raza localitatii Pucioasa si beneficiarii serviciului locuinte protejate

Centrul de zi ofera servicii sociale (consiliere, recuperare, activitati de petrecere a timpului liber, activitati de socializare)

Servicii oferite: – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive – activitati de petrecere a timpului liber – activitati de socializare – servicii de recuperare si reabilitare – consiliere psihologica – consiliere sociala

 

 

DGASPC – Centrul de servicii comunitare “ Floarea Sperantei” Pucioasa (centru de criza )

Date de contact:

Adresa: Pucioasa, str. Independentei, nr.15

Tel: 0245761141

dgaspcdb@yahoo.com;  dgaspcdb@gmail.com;  cscpuc@yahoo.com

Beneficiari: persoane adulte cu sau fara certificat de handicap, fara adapost, fara acte de identitate, persoane cu conditii improprii de locuit, abuzate – neglijate fizic si psihic, deprofesionalizate, fara sanse de reinsertie socio-profesionala sau persoane ajunse de putin timp in strada, fara calificare profesionala, care doresc si se pot reintegra social

Centrul de criza ofera servicii sociale in sistem rezidential, asistenta si suport, (re)educarea deprinderilor de viata independenta, consiliere psihologica, actiuni de prevenire a marginalizarii si excluderii sociale, reintegrare sociala, reorientare profesionala, (re)calificare, medierea incadrarii in munca, socializare, etc.), pentru o perioada de 6 luni (cu posibilitate de prelungire 6 luni – in functie de dificultatea cazului).

 

 

DGASPC -Centrul multifunctional de resurse si servicii pentru persoane cu dizabilitati

Serviciul de reabilitare si recuperare neuromotorie persoane cu handicap Targoviste

Date de contact:

Targoviste, str. Acad. Maior Eugen Breziseanu nr. 25

Tel: 0245611915

dgaspcdb@yahoo.com dgaspcdb@gmail.com

Beneficiari: persoane cu handicap cu masura de protectie stabilita de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dambovita, Dambovita sau de alta Comisie judeteana/sector, in conditiile legii, cu domiciliul sau resedinta in judetul Dambovita si care prezinta urmatoarele afectiuni: afectiuni reumatismale inflamatorii cronice; afectiuni reumatismale degenerative cu diverse localizari in stadiile preartrozice sau de artroze constituite – compensate sau decompensate; afectiuni reumatismale abarticulare; sechele postraumatice ale membrelor : musculare, articulare sau vasculo-trofice; afectiuni neurologice periferice; afectiuni ale sistemului nervos central.

Serviciul dispune de spatii special amenajate si adaptate pentru diversele activitati si tipuri de terapii oferite: cabinet de consultatii medicale si tratament, sala de kinetoterapie, sala de balneoterapie, sala de fizioterapie –electroterapie, magnetoterapie si ultrasunete –, sala de masaj, cabinet de consiliere psiho-sociala Servicii oferite: – consultatii medicale de specialitate; – evaluarea complexa a statusului functional si a potentialului de recuperare neuromotorie; – supravegherea starii de sanatate; – proceduri specifice de recuperare si reabilitare neuromotorie: electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, balneoterapie, masaj manual; – kinetoterapie si reeducare motorie; – sprijin ?i consiliere psihologica; informare, consiliere si mediere sociala.

 

DGASPC – Centrul multifunctional de resurse si servicii pentru persoane cu dizabilitati- Centrul de consiliere si sprijin pentru integrarea sociala a persoanelor cu boli psihice

 

Date de contact:

Adresa: Targoviste, str. Acad. Maior Eugen Breziseanu nr. 25

Tel: 0245611915

dgaspcdb@yahoo.com dgaspcdb@gmail.com

Pentru admiterea in cadrul Centrului de consiliere si sprijin pentru integrarea sociala a persoanelor cu boli psihice, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate: sa fie persoana cu handicap, calitate atestata prin Certificatul de incadrare in grad de handicap aflat in perioada de valabilitate la data depunerii cererii; -sa aiba domiciliul sau resedinta in judetul Dambovita; -programul individual de reabilitare si reintegrare sociala sa prevada actiuni si/sau servicii sociale pentru persoane cu afectiuni psihice, in regim de zi; -sa aiba stabilita o masura de protectie intr-un centru furnizor de servicii pentru persoane cu afectiuni psihice, in regim de zi, in conditiile legii; -nevoile individuale identificate prin evaluarea initiala realizata de specialistii centrului sa poata fi satisfacute de serviciile furnizate; -sa nu sufere de afectiuni infecto-contagioase care nu permit intrarea acesteia in colectivitate; -sa aiba posibilitatea de a-si asigura transportul la si de la sediul serviciului.

Centrul de consiliere si sprijin pentru integrarea sociala a persoanelor cu boli psihicefurnizeaza, gratuit, in regim de zi, servicii psiho-sociale de tipul: – informare, consiliere si mediere sociala, – sprijn si consiliere psihologica, – terapie psihologica individuala sau de grup, -reeducarea deprinderilor de viata independenta, – monitorizarea starii de sanatate, – facilitarea accesului la servicii primare si de specialitate (neurologie, psihiatrie, etc.), – monitorizarea compliantei la tratament psihiatric, – sprijin pentru relationarea optima cu familia, – consiliere vocationala si mediere pentru identificarea unui loc de munca

 

 

DGASPC – Centrul multifunctional de resurse si servicii pentru persoane cu dizabilitati- Centrul de informare si consiliere pentru persoane adulte in dificultate

Date de contact:

Adresa:Targoviste, str. Acad. Maior Eugen Breziseanu nr. 25

Telefon: 0245611915

dgaspcdb@yahoo.com dgaspcdb@gmail.com cicadgaspc@yahoo.com

Beneficiari: persoane adulte, adulte cu handicap si persoane varstnice aflate in dificultate

Centrul de informare si consiliere pentru persoane adulte in dificultate furnizeaza, gratuit: – servicii de informare, consiliere, evaluare si monitorizare a persoanelor adulte, adulte cu handicap si persoane varstnice aflate in dificultate si a familiilor acestora, in vederea: – consiliere persoane adulte, adulte cu handicap si persoane varstnice in vederea accesarii serviciilor sociale si medicale furnizate de centrele rezidentiale existente in coordonarea DGASPC Dambovita si judet (private + de stat) si in vederea admiterii in centrele rezidentiale; – identificarea unor masuri de protectie (centru rezidential/familie/alte servicii) persoanelor adulte cu handicap aflate in dificultate;

 

 

DGASPC – Centrul multifunctional de resurse si servicii pentru persoane cu dizabilitati- Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte

Date de contact:

Adresa: Targoviste, str. Acad. Maior Eugen Breziseanu nr. 25

Telefon: 0245611915

dgaspcdb@yahoo.com dgaspcdb@gmail.com

Beneficiari: persoane adulte cu handicap din judetul Dambovita

Serviciul efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei

Servicii oferite: – efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei – recomanda sau nu incadrarea, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia – evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap

 

 

DGASPC – Centrul multifunctional de resurse si servicii pentru persoane cu dizabilitati- biroul prestatii sociale

Date de contact:

Adresa: Targoviste, str. Acad. Maior Eugen Breziseanu nr. 25

Telefon: 0245611915

dgaspcdb@yahoo.com dgaspcdb@gmail.com prestatiisocialedambovita@yahoo.com

Beneficiari: persoane adulte cu handicap din judetul Dambovita

ServiciiL- asigura luarea in evidenta si acordarea facilitatilor si drepturilor financiare, conform legislatiei in vigoare pentru persoanele cu handicap; – asigura consilierea persoanelor cu handicap in vederea intocmirii dosarelor in baza carora se acorda drepturile si facilitatile stabilite de legislatia in vigoare; – intocmeste deciziile – dispoziiile privind intrarea in drepturi, modificarea sau incetarea acestora; – elibereaza adeverinte, la cererea persoanelor cu handicap, catre prestatorii de servicii pentru acordarea facilitatilor legale;

 

Primaria Targoviste Directia de Asistenta Sociala Targoviste – Centrul de zi pentru persoane cu dizabilitati-adulti

Date de contact:

Adresa:Targoviste, str. Calea Bucuresti, Bl. O3 parter

Telefon: 0371107164

dastargoviste@yahoo.com

Beneficiari: persoane adulte cu handicap din municipiul Targoviste

Centrul de zi ofera servicii sociale persoanelor adulte cu handicap (orientare sociala, informare in domeniu, consiliere sociala, consiliere psihologica, consiliere juridica, mediere sociala persoane, orientare profesionala)

Servicii oferite: – orientare sociala – informare în domeniu – consiliere juridica – consiliere juridica – mediere sociala persoane – orientare profesionala

 

 

Primaria Moreni Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Moreni-Tuicani

Date de contact:

Adresa: Moreni – Tuicani, strada Spitalului nr.1

Tel: 0723/400.712

crrphtm@yahoo.com

Beneficiari: adulti cu handicap psihic, mintal, senzorial: vizual, auditiv, neuromotor centrul rezidential ofera servicii de gazduire si ingrijire persoanelor cu dizabilitati

Servicii oferite: – gazduire pe o perioada nedeterminata – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei) – ingrijire medicala – kinetoterapie – consiliere sociala – consiliere psihologica – psihoterapie – recuperare medicala – terapie ocupationala – informare juridica – socializare

 

 

Primaria Bucsani Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bucsani

Date de contact:

Adresa: Bucsani, str. Principala, nr. 934

Telefon: 0245235258

cams.bucsani@gmail.com

Beneficiari:persoane cu afectiuni cronice,care necesita permanent sau temporar supraveghere, asistare, ingrijire, tratament centrul rezidential ofera servicii de gazduire si ingrijire

Servicii oferite: – gazduire pe o perioada nedeterminata – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei) – ingrijire medicala – consiliere sociala – consiliere psihologica – terapie ocupationala – recuperare medicala – informare juridica – socializare

 

Primaria Racari Centrul de Asistenta Medico-Sociala Racari

Date de contact: Adresa: Racari, sat Gherghani, str. Nucilor, nr. 2 Telefon: 0245658611 contact@primariaracari.ro Beneficiari: persoane varstnice, persoane adulte in dificultate, persoane cu handicap Centrul rezidential ofera servicii de gazduire si ingrijire Servicii oferite: – gazduire pe o perioada nedeterminata – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei) – ingrijire medicala – consiliere sociala – consiliere psihologica – terapie ocupa?ionala – informare juridica – socializare

 

Primaria Niculesti Centrul de Asistenta Medico-Sociala Niculesti

Date de contact:

Adresa: Niculesti, str. Principala, nr. 1

Telefon:0212670711 primaria@niculesti.ro

Beneficiari: persoane varstnice, persoane adulte in dificultate, persoane cu handicap

Centrul rezidential ofera servicii de gazduire si ingrijire

Servicii oferite: – gazduire pe o perioada nedeterminata – servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei) – ingrijire medicala – consiliere sociala – consiliere psihologica – terapie ocupationala – informare juridica – socializare