Servicii Sociale în județul Bihor

1. Fundaţia Caritas Centru Social Sf. Ştefan Sâniob Case de tip familial

Date de contact:
Sâniob, nr. 222, Bihor
Tel: 0259-328.340
e-mail: css.stefan@freemail.hu


2. Fundația Casa Minunată Grădinița incluzivă. Școala primară specială Casa Minunată

Date de contact:
Adresă: Str. Cosminului nr 1, 410406, Oradea, Bihor
tel: 0259 442 590; fax:0259 447 156
email: aduplessis@casaminunata.org
web: www.casaminunata.org

3. Fundația Comunia tabere de vară pentru persoanele cu dizabilități

Date de contact:
Adresă: str. Sf. Ladislau nr. 7, Oradea, Bihor
tel: 0359-464.454, 0259-267.986
e-mail: anca.suciu@comunia.ro , adrian.strete@comunia.ro
web: www.comunia.ro

4. Asociația Caritas Catolica Oradea

Date de contact:
Adresă: str. Bumbacului nr.1, 410491, Oradea, Bihor
Telefon: 0770 614420
E-mail: caritas.oradea@gmail.com
http://www.caritascatolica-oradea.ro/
Servicii:
Cămin pentru vârstnici;
Îngrijire la domiciliu;
Cantină socială;
Societate Civila Medicală Caritas;
Cabinet stomatologic;
Program de intervenție în situații de urgență
Program de sprijin în lupta împotriva cancerului mamar.

5. Asociația deficienților locomotori. Serviciul de informare și consiliere.

Date de contact:
Adresă: Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 32, bloc C-8, parter
Telefon: 0773 319648, 0259-435.405, 0359–402.859
E-mail: adlbihorm@gmail.com
https://adl-bihor.ro/

6. Asociația Down Oradea România – ADOR (Suport și asistență pentru tineri și adulți cu Down)

Date de contact:
Adresă: Str. Louis Pasteur, nr. 42, cod 410154, Oradea, Bihor
Telefon/Fax: +40359425552;
E-mail: downoradea@gmail.com
Pagină de Facebook
https://www.downoradea.ro/
Centrul de zi Iedera pentru tineri și adulți
Telefon: 0728831679, 0748301544,
E-mail: panciumarius2000@yahoo.com

Centrul de zi Iedera pentru copii cu sindromul Down
Telefon: 0768812128,
E-mail: claudiatimar@yahoo.com
Obiectiv principal: Sprijinirea, școlarizării copiilor cu SD în grădiniţele şi şcolile de orice fel;
Intervenții oferite în cadrul serviciului:
Consiliere și orientare școlară;
Intervenție timpurie;
Materiale bibliografice, reviste, cărți pentru părinți și pentru profesori;
Activități de recuperare specializate: logopedie, kinetoterapie;
Categoriile de beneficiari ai programului: persoane tinere și adulte cu dizabilități, persoane adulte cu dizabilități, copii intre 1- 3 ani, familii monoparentale.
Număr de beneficiari pe an: 30

7. Asociația handicapaților psihici – Centrul de zi pentru bolnavi psihici

Date de contact:
Adresa: Calea Mareșal A. Averescu, nr. 7, Oradea, Bihor. Cod poștal – 410052
Tel.+ (40) 359-412.158
e-mail: office@asociatia-alsterdorf.ro
https://www.asociatia-alsterdorf.ro/ourevents/centrul-de-zi-pentru-persoane-cu-dizabilitati/

8. Asociația Națională a surzilor – filiala teritorială a surzilor Oradea (Consiliere și suport pentru persoanele cu deficiențe de auz)

Date de contact:
Adresa: Str. Traian Moșoiu 20, 410072, Oradea
Telefon: 0359-449.382, 0768-105.720
E-mail: bihor@ansr.org.ro 
https://ansr.org.ro/filiala-bihor/ 
www.ansr.go.ro
Grup țintă: Persoane cu deficiențe de auz

9. Asociația nevăzătorilor din România (Asistență și suport pentru nevăzători)

Date de contact:
Adresă: B-dul Dacia, nr. 32, bl. C56, parter, 410343, Oradea, Bihor
Telefon: 0259-431327
e-mail: bhanvr@gmail.comhttps://anrbihor.ro/

10. Asociația pentru intervenție timpurie Thysia

Date de contact:
Adresă: Str. Salcâmilor nr.13, bl. PB138, sc .B, ap.18, 410283, Oradea, Bihor
Telefon: 0742-106365, 0722-217479
E-mail: thysia@k.ro
Servicii de intervenție timpurie pentru copiii cu cerințe educative speciale și familiile lor
Informare și consiliere educațională pentru părinți – primele semne ale dizabilității
Serviciu acreditat nr. 1: Servicii de intervenție timpurie pentru copiii cu cerințe educative
speciale și familiile lor
Contact: Str. Primăriei nr. 32, ap. 5, Oradea, Bihor
E-mail: thysia@k.ro
Intervenţii în cadrul serviciului:
• kinetoterapie
• educaţie psihopedagogică
• logopedie
• stimularea dezvoltării copilului prin metoda Portage
• terapie prin muzică pentru copii cu cerinţe educative speciale
• stimulare bazală
Grup țintă: Copii cu dizabilități

11. Fundația creștină de asistență socială CASA

Date de contact:
Adresă: Str. Nufărului nr.87, Oradea, Bihor
Telefon: 0259-467200, 0359-401220, 0359-425693; 0359-322737, 0746 169 709
E-mail: m.mahr@casa.org.ro
Îngrijire socio-medicală pentru recuperarea și stimularea psihomotorie a copiilor cu cerințe speciale (Kingdom Kids)

12. Fundația creștină ELIM – Centrul de asistență pentru copiii cu dizabilități Casa SILVIA

Date de contact:
Fundaţia Creştină ELIM
Contact organizaţie: Str. N. Bălcescu nr.79 415300 Marghita, Bihor
Telefon: 0259-363570, fax 0359-407833
Serviciul acreditat nr. 1: Centrul de asistenţă pentru copiii cu dizabilităţi
Casa Silvia
Contact serviciu: Marghita, str. Barcăului, nr.1, cod. 415300
Telefon: 0259 364345
E-mail: lidia_micula@fce.ro
www.fce.ro, https://efifadder.se/2015/01/24/en-annorlunda-jul/

13. Fundația Hospice Emanuel – Serviciul de îngrijire paliativă la domiciliu pentru adulți și copii

Date de contact:
Adresa: Str. Redutei, nr. 1A, 410061, Oradea, Bihor
Telefon: 0359-800161, 0259-475222
e-mail: office@emanuelhospice.org
https://www.emanuelhospice.org/

14. Fundația People to People – Centrul de zi pentru tinerii cu dizabilități “Amicii”

Date de contact:
People-to-People Foundation, str. Republicii nr. 36, Oradea, 410159
Telefon: (+40)359411700;
E-mail: office@people2people.ro ; andreea.pontos@people2people.ro
Serviciul acreditat nr. 1: Centrul de zi pentru tinerii cu dizabilităţi “Amicii”: str. Republicii 36, Oradea
Telefon: 0259/411.137; Tel: (+40)359411700;
E-mail: office@people2people.ro; andreea.pontos@people2people.ro
https://www.people2people.ro/
Pagina de Facebook
Canal Youtube

15. Fundațtia Ruhama – Serviciul de asistență socială și recuperare la domiciliu a persoanelor cu handicap

Date de contact:
Str. Louis Pasteur, Nr. 44, 410154, Oradea, Bihor
Telefon: +40 – 259 456180
E-mail: office@ruhama.ro
www.ruhama.ro


16. Fundația de Scleroză Multiplă Oradea

Date de contact:
Adresă: Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor
Telefon: 0259 43 66 01;
Email:smbihor@yahoo.com 
Pagina de Facebook
https://www.scleroza-multipla.ro/ 
Grup țintă: Persoane cu SM, Grupuri
Servicii sociale, promovare, incluziune pe piața muncii, reprezentare interese bolnavi de scleroză multiplă, promovare incluziune socială.


17. Centrul Școlar pentru educație incluzivă nr. 1 Oradea

Date de contact:
Str. Roman Ciorogariu, nr.48,
Telefon: +40259/437 891, 0766 790 055, 
E-mail: scoalas1@yahoo.comteodora_dobran@yahoo.com
https://cseinr1oradea.ro/
Pagina de Facebook
Beneficiari: Copii 7-16 ani , Copii 17-18 ani
Serviciu pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii cu cerințe educative speciale


18. Asociația PKU Life România

Date de contact:
Adresa: PKU Life România, Str. Sirul Canonicilor 21, Oradea, Bihor
Telefon: 0723999242
https://www.pku-romania.ro/ 
Pagina de Facebook
Servicii: Sprijin pentru persoane suspecte sau afectate de PKU (copii, adolescenți, adulți); Asistență și consilierea persoanelor afectate de fenilcetonurie.


19. Centru de expertiză pentru boli rare în domeniul malformațiilor, anomalii ale dezvoltării și dizabilităților intelectuale rare – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea – Centrul Regional de Genetică Medicală

Date de contact:
Adresa: str. C. Coposu, nr.12, 410469, Oradea, Bihor
Telefon: 0359 803 800, 0359411701; 0259441844 int 137 / 138 Fax : 0359
E-mail: office@scmo.ro
Centru de expertiză pentru boli rare în domeniul malformațiilor, anomalii ale dezvoltării și dizabilităților intelectuale rare.


20. Asociația de Scleroză Multiplă România

Date de contact:
Adresa: Str. Buzăului nr. 2B, Oradea, Bihor
Telefon: 0359 44 27 27, 0744647825
Help Line: 074/LiniaSM (004074546426)
E-mail: centru@sclerozamultipla.ro
https://www.sclerozamultipla.ro/
Servicii: Coalizează persoanele afectate de SM, derulând acțiuni de informare și consiliere, suport emoțional.