Descriere alertă
  • Simptomele pot sa nu fie la fel de pregnante ca in mod normal (ex. mulți nu fac deloc febra), chiar si in cazul unei infecții severe, amenințătoare de viață.
  • Trebuie deci făcute analize pentru depistarea unei posibile infecții chiar daca pacientul nu are simptomatologie specifica.
  • Antibioticele trebuie prescrise in general in cantitate mai mare si pe durata mai lunga 
  • Nu se administrează vaccin cu virus viu!!! (S-a mai întâmplat in urgențe, mai ales cu vaccinul antitetanos)
  • Pe cat posibil sa fie cat mai repede separați de alți pacienți cu simptome de boli infecto-contagioase

User login