Obiective!

 

1.  După parcurgerea modulului,cursanţii vor şti ce înseamnă o boală genetică rară.

2.  Cursanţii vor cunoaşte semnificaţia elementelor genetice precum: gene, cromozomi, alele, centromer, transmitere dominată/recesivă, etc.

3.  Cursanţii vor cunoşte toate clasificările bolilor genetice.

4.  Participanţii vor cunoaşte toate modelele de transmitere a bolilor genetice şi particularităţile acestora.

User login