banner expert rare
 1. Aymé S., Rodwell C., eds., “2012 Report on the State of the Art of Rare Disease Activities in Europe of the European Union Committee of Experts on Rare Diseases”, July 2012. – http://www.eucerd.eu/upload/file/Reports/2012ReportStateofArtRDActivities.pdf
 2. Asociația Prader Willi din România, Ghid pentru părinți și pacienți, 2011, Zalău
 3. Legea nr. 448/2006 (republicată), privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 4. Puiu M., Skrypnyk C., coord., „Mic ghid de diagnostic în bolile rare”, 2009, Editura Victor Babeș, Timișoara
 5. Raport conferinţă bilaterală România - Norvegia „AD AUGUSTA PER ANGUSTA”, 2014, - http://www.bolirareromania.ro/sites/default/files/evenimente/raport%20APWR_Ad%20Augusta%20Per%20Angusta_2014.pdf#overlay-context=eveniment
 6. Oziel David – Suport de curs: Căutarea şi evaluarea informaţiilor medicale pe Internet, 2009
 7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul  Regiunilor - Bolile rare: o provocare pentru Europa, 2008 - http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_ro.pdf
 8. Studiu Eurordis, The Voice of 12,000 Patients - Experiences and Expectations of Rare Disease Patients on Diagnosis and Care in Europe, 2009 – http://www.eurordis.org/IMG/pdf/voice_12000_patients/EURORDISCARE_FULLBOOKr.pdf
 9. Coordonator prof. Dr. Maria Puiu (2011) Suport de curs Managementul în boli rare, www.edubolirare.ro
 10. Legea nr. 448/06 decembrie 2006 (republicată), privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 11. Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2007, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 12. Boca, C., (2007), Introducere în educaţia timpurie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 13. „Convenţia cu privire la drepturile copilului” (1989), ratificată de România prin Legea nr. 18/1990 republicată.
 14. Gherghuţ, A., (2005), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iaşi.
 15. Horga, I., Jigău, M. (2009), Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă, Editura Vanemonde, Bucureşti.
 16. Legea nr. 84/1995 - Legea învăţământului.
 17. Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
 18. „Regulile standard pentru egalizarea şanselor persoanelor cu handicap” (1993), Organizaţia Naţiunilor Unite.
 19. Băban, A., (1998). Stres şi personalitate, Presa universitară clujeană: Cluj-Napoca.
 20. Gatchel, R. J., Oordt, M. S., (2003). Clinical health psychology and primary care: practical advice and clinical guidance for successful collaboration, American Psychological Association.
 21. Schaffer, H. R., (2007). Introducere în psihologia copilului, Editura ASCR: Cluj-Napoca

User login